Maszty hybrydowe w Szwarcwaldzie

wypróbowane ekologicznie i ekonomicznie

Na początku stycznia 2018 r. wiele rejonów Europy dotknął orkan Burglind. W niektórych częściach południowego Szwarcwaldu wiatr przewrócił słupy energetyczne, w wyniku czego wiele miejscowości zostało pozbawionych prądu. Zniszczone słupy drewniane są zastępowane przez maszty hybrydowe Tecpoles.

Słupy dla Badenii-Wirtembergii i Szwajcarii

Niemiecko-szwajcarski holding Energiedienst AG dostarcza energię elektryczną do dużej części Badenii-Wirtembergii i Szwajcarii. Niemiecki operator sieciowy EC Netze jako część koncernu od ponad dziesięciu lat należy do klientów Tecpoles, zamawiając rocznie kilkaset masztów hybrydowych. Na początku 2018 r. w związku z niszczycielską działalnością orkanu w Szwarcwaldzie zaszła również potrzeba wymiany dużej liczby przewróconych lub złamanych słupów drewnianych.

Awarie energetyczne wskutek orkanu Burglind

Dirk Umland, kierownik zespołu ds. sieci energetycznych w ED Netze przesłał zdjęcia z miejscowości, „w której orkan Burglind na przestrzeni 10 kilometrów przewrócił dziesięć słupów drewnianych. Nietknięty pozostał tylko maszt nowej generacji, który został wymieniony w miejsce słupa drewnianego przed 2 laty.” W przypadku słupów drewnianych nastąpił efekt domina: jeden przewrócony słup pociągał za sobą kolejny; fatalna seria zakończyła się dopiero na stabilniejszym maszcie hybrydowym Tecpoles. Łącznie orkan Burglind spowodował w Południowym Szwarcwaldzie ponad 60 awarii linii średniego napięcia; w ciągu dwóch tygodni w rejonie na południowy wschód od Feldbergu zamontowano 15 masztów nowej generacji w miejsce przewróconych drewnianych. Miejscowości dotknięte żywiołem były pozbawione prądu tylko przez kilka godzin. Mimo to: „Gdyby linie były oparte tylko na masztach nowej generacji, awarii byśmy nie mieli” – przekonuje ekspert Dirk Umland.

Duże zamówienie

„Każdego roku dostarczamy firmom energetycznym od 600 do 800 masztów” – opowiada Herbert Gabriel, pracujący w dziale sprzedaży obszaru energetycznego Tecpoles. Sukcesywnie wymieniane są stare słupy drewniane, które po 40 latach bądź zaczynają gnić, bądź nie są w stanie stawić czoła gwałtownym zjawiskom atmosferycznym.

Maszty hybrydowe – praktyczne i stabilne

Służby energetyczne jako wieloletni klient w pierwszej kolejności zostały poinformowane o nowości: masztach nowej generacji w miejsce słupów drewnianych, które w 2008 r. firma z Neumarkt wypuściła na rynek w dwóch wariantach: jako pełnościenny maszt stalowy oraz jako masz hybrydowy. Jego dolna część jest zbudowana ze stali ocynkowanej ogniowo, a górna część o wysokości trzech metrów – z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (TWS).
W ramach projektu pilotażowego testowanych jest jednocześnie kilka masztów hybrydowych – z bardzo pozytywnym wynikiem. Przedsiębiorstwo ze Szwarcwaldu jest szczególnie zadowolone z możliwości nawiercania otworów w górnym segmencie z włókien szklanych bezpośrednio na miejscu montażu, co umożliwia indywidualne dopasowanie do stosowanych trawers; dodatkową zaletą jest niewielka masa elementów z tworzywa. „W razie konieczności możne je podnieść ręcznie w kilka osób” – opowiada Herbert Gabriel. Od tego momentu energetycy z Badenii stosują już tylko maszty hybrydowe jako zamienniki starych słupów drewnianych na liniach średniego napięcia.

Hybryda czy stal – zależy od typu trawersy

Firmy i służby energetyczne, które obok trawers jednopoziomowych stosują również wsporniki łukowe i trawersy trójkątne, bardzo chwalą sobie maszty hybrydowe, gdyż górny segment masztu z tworzywa daje się łatwo nawiercać bezpośrednio na placu budowy, dzięki czemu trawersę można dopasować i zamontować na ziemi jeszcze przed założeniem części z tworzywa. Nieprzewodząca prądu górna część masztu sprawia, że zbędne stają się osłony przeciw ptakom.
Inne firmy energetyczne przestawiają się na trawersę jednopoziomową i zamawiają nieco tańsze pełnościenne maszty stalowe. W takim przypadku maszt stalowy jest nawiercany fabrycznie, dzięki czemu na miejscu wystarczy tylko zamontować trawersę. Zaleta: klient może zamówić w Tecpoles maszty z trawersami w jednym pakiecie.

Stabilne, lekkie, wytrzymałe – idealny zamiennik słupów drewnianych

Pod innymi względami oba typy masztów – stalowy i hybrydowy – charakteryzują się analogicznymi cechami – zarówno jeśli chodzi o trwałość, stabilność, jak i obciążalność. „Ogólnie zapotrzebowanie na maszty hybrydowe i stalowe jest mniej więcej jednakowe” – mówi Gabriel.

Maszty nowej generacji w miejsce słupów drewnianych mogą się podobać ze względu na smukły kształt i niewielką masę. Łączna masa masztu hybrydowego o wysokości 10 m to około 160 kg, a w wariancie 12 m ok. 220 kg. W przypadku wersji stalowej masy są nieco wyższe, 220 kg (10 m) i 250 kg (12 m).

Dużą zaletą w obu przypadkach jest brak konieczności przeglądów technicznych masztów, które w przypadku starych słupów drewnianych są konieczne co pięć lat. „Maszty hybrydowe kontroluje się jedynie co 20 lub 25 lat i można to zrobić przy okazji standardowego przeglądu trawers, przewodów i izolatorów” – wyjaśnia Gabriel.

Nowe maszty w nowym miejscu

Zazwyczaj maszty hybrydowe stawia się w miejscach starych słupów drewnianych. Jeśli jednak w trakcie standardowej kontroli okazuje się, że na danej linii większość drewnianych słupów jest uszkodzona i wymaga wymiany, nieraz sensowne jest wytyczenie trasy od nowa. Powód: większa obciążalność masztów nowej generacji sprawia, że identyczna trasa może być poprowadzona mniejszą ilością masztów. Dla wielu rolników to duża korzyść, gdyż udaje się w ten sposób zwolnić nieco miejsca na środku pola, przesuwając maszty bliżej miedzy; można w ten sposób uniknąć niszczenia upraw przez ciężki sprzęt. W tym celu opłaca się nawet zmienić obowiązujące służebności.

mukłe lekkie maszty dla Skandynawii

Aktualnie maszty hybrydowe Tecpoles odnoszą sukcesy również za granicą. Najbardziej zainteresowane są kraje skandynawskie: również tam ceni się opłacalność ekologiczną – brak szkodliwych dla środowiska konserwantów do drewna – i ekonomiczną – np. stabilność i długą żywotności również w obliczu niekorzystnych warunków atmosferycznych i łatwe posadawianie nawet na litej skale, masztów stalowych i hybrydowych w miejsce drewnianych.

Szczegóły techniczne


Klient

ED Netze GmbH


Czas trwania projektu

styczeń 2018


zakres dostawy

15 masztów nowej generacji (hybrydowych) w miejsce słupów drewnianych


Szczegóły

  • Materiał: dolna część stalowy pełnościenny; ocynkowany ogniowo, górna część: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
  • wysokość: 12 - 15 m
  • srednica podstawy: 302-267 mm; wierzchołka: 168 mm
  • maszt: ośmiokątny, stożkowaty; malowany na cementowoszaro (RAL 7033)
  • posadowienie: bez użycia betonu; 1/6 długości masztu

Dodatkowe informacje

Słupy linii napowietrznych